โต๊ะและเก้าอี้ LIFETIME

ID : 64696
Brand : Lifetime
Model : 2940
Last Update : 31/01/2560 09:03 Preview : 12,983
DESCRIPTION Lifetime's light commercial grade 4 ft tables are handy all-purpose tables to have around indoors or out. Lightweight portability makes them great to set up for displays, refreshments, or demonstrations. Ideal for community centers, schools, hospitals, and churches. If your organization is in the market for small folding tables with heavy-duty construction, you'll appreciate these commercial grade portable all-purpose tables from Lifetime Products. The tabletop is constructed from high-density polyethylene (HDPE) plastic so it's stain resistant and scratch resistant with UV protection to resist fading. The steel table frame is powder-coated to resist rusting. For lightweight heavy-duty tables that can endure constant use but require very low maintenance, invest in these Lifetime 4 ft light commercial grade tables.
ID : 80217
Brand : Lifetime
Model : 2810
Last Update : 02/05/2559 15:36 Preview : 14,275
ID : 82322
Brand : Lifetime
Model : 22315
Last Update : 29/05/2556 06:51 Preview : 10,561
Lifetime Products has come up with a new and improved design on the classic folding card table. You'll appreciate the stain-resistant high-density plastic tabletop and sturdy steel frame with reinforced joints to prevent wobbling.
ID : 82354
Brand : Lifetime
Model : 5011
Last Update : 03/05/2559 12:06 Preview : 10,323
The lightweight fold-in-half design and carry handle of the Lifetime 6 ft folding table makes it easy to transport and easy to store. Durable plastic tabletop with powder-coated steel frame for indoor or outdoor use. Available in economical 14 Pack or individually packed.
ID : 82358
Brand : Lifetime
Model : 22971
Last Update : 31/05/2556 00:07 Preview : 10,711
For indoor activities or outdoor events, the portable 5 ft round table from Lifetime Products will meet your needs. Durable construction with high-density polythethylene plastic and powder-coated steel. Stain-resistant, easy-to-clean, low maintenance. Available individually boxed, 4 Pack, or 12 Pack.
ID : 82359
Brand : Lifetime
Model : 5402
Last Update : 30/05/2556 02:24 Preview : 10,003
Use the Lifetime 5 ft Fold-in-Half Table as a round table for dining or a half-circle against a wall for refreshments. Durable UV-protected plastic tabletop and rust-resistant powder-coated steel frame make this a great table for patio accommodations as well as indoor dining.
ID : 131444
Brand : Lifetime
Model : 8354
Last Update : 03/05/2559 11:39 Preview : 2,593
Lifetime 26-Inch Personal Tables® are constructed of high-density polyethylene and designed for strength and stability. The tables feature three adjustable height settings from 24" to 28" for versatile use. The steel frame design folds flat for easy storage and is protected with a powder-coated, weather-resistant finish. The tables are built for indoor or outdoor use.
ID : 145521
Model : 80230
Last Update : 31/01/2560 09:01 Preview : 2,053
The Lifetime 33 in. small round folding table is designed with a unique x-frame that makes it the easiest portable table to use on the market. The legs fold up or down in one, smooth, simple motion.To give this table an elegant appearance, the legs flare slightly at the feet and the table edges are softly beveled. Designed to be attractive enough for formal settings, yet durable enough for institutional settings such as schools and churches. Table surface allows for smooth handwriting. UV-protected polyethylene plastic tabletop and powder-coated steel frame provide weather protection against fading, warping, or rusting, so this table can be used outdoors as well as indoors. Low maintenance and easy to clean with a stain resistant, water resistant tabletop. This small round folding table is lightweight for easy transportation and storage. Larger than our Personal Tables, but smaller than our Banquet Tables, this 33 inch table is the ideal size for a variety of purposes: crafts, demos, party refreshments, or patio dining, just to name a few.
ID : 145522
Model : 280064
Last Update : 31/01/2560 09:02 Preview : 1,878
DESCRIPTION Have table, will travel! The 4 ft round fold-in-half table is ideal for traveling salesmen or home demo representatives.The 4 ft round fold-in-half table is the handiest table you'll ever own. Open it up for a full 48 inch tabletop to use for displays or instant meeting accommodations for up to four people. Table surface allows for smooth handwriting. Then fold in half to a convenient 24 inch width with carrying handle to easily transport to your next event. The Lifetime 4 ft round fold-in-half table is constructed from high-density polyethylene (HDPE) plastic with honeycombed tack-off design for extra rigidity and powder-coated steel for a durable, lightweight, weather resistant table that will look as good as new through many years of use, indoors or out.
ID : 146131
Model : 80100
Last Update : 02/02/2560 14:06 Preview : 1,914
DESCRIPTION Lifetime has improved the traditional folding card table to make it even more convenient to store at home, at the office, or take along in the trunk of your car. Thanks to the innovative fold-in-half design, this 34" card table folds up to only 17.6" wide for amazingly compact storage. Constructed with a water-proof, stain resistant polyethylene tabletop and durable steel fram, it requires very little maintenance. All materials are weather protected to resist warping, fading, and rusting, so you can use this folding table for outdoor activities as well. Perfect to use for game nights, extra dining acommodations, or as a take along table to craft events or camping getaways. FEATURES
ID : 163955
Brand : LIFETIME
Model : LIFETIME
Last Update : 18/07/2561 11:10 Preview : 2,422
โต๊ะพับครึ่งขนาด 1.5 ม. อุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับบ้านหรือที่ทำงานของคุณ ง่ายต่อการใช้งานและจัดเก็บ เหมาะสำหรับทุกๆกิจกรรมต่างๆ พื้นผิวที่ราบเรียบเหมาะสำหรับการเขียนที่ราบลื่น โต๊ะพับครึ่งขนาด (152,4 cm L x 71 cm W x 73,7 cm H) จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของเพิ่มขึ้นอีกด้วย