ตู้เก็บของ KIS

ID : 114119
Brand : KIS (ITALY)
Model : 9673000
Last Update : 04/02/2560 15:05 Preview : 7,268
Excellence small slim resin cabinet with one door and four adjustable shelves, designed for those wanting to take full advantage of small spaces such as attics, terraces and the under stairs area. Its high capacity per shelf (12 kg) and versatility make it perfect for various types of room.
ID : 114207
Brand : KIS (ITALY)
Model : 9677000
Last Update : 04/02/2560 15:05 Preview : 7,222
Excellence Hanging wall mounted resin cabinet, shelf reinforced with metal bar. Can also be used standing on the floor, for example, under a sink. The hanging cabinet is a practical way to optimise all spaces, including those you never knew existed.
ID : 175771
Brand : KIS ( Italy)
Model : 9726000
Last Update : 25/04/2562 15:28 Preview : 628
ตู้เก็บของ Linear Utility Cabinet ออกแบบเพื่อในการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ แต่ละชั้นรับได้ประมาณ 10 กิโลกรัม ห่วงคล้องสำหรับล็อคกุญแจ เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามที่คุณต้องการ และคุ้มค่าที่สุด