บ้านเก็บของเมทัลชีท

ID : 114489
Brand : Addon TORU
Model : TORU
Last Update : 04/02/2560 16:02 Preview : 5,649
Design in NEW ZEALADN ขนาด 2.35m x 1.75m x 1.93m
ID : 128710
Brand : Addon Karo
Model : KARO
Last Update : 04/02/2560 16:05 Preview : 4,492
Design in NEW ZEALADN ขนาด 1.60m x 1.60m x 1.93m
ID : 128715
Brand : Addon Ponga
Model : TAWA
Last Update : 04/02/2560 16:09 Preview : 4,581
Design in NEW ZEALADN ขนาด 2.35m x 2.55m x 1.93m
ID : 146190
Brand : ADDON SHED
Model : S-MAX
Last Update : 04/02/2560 17:22 Preview : 5,721
บ้านเก็บของS-Max ดัดแปลงมาจากบ้านเก็บของขนาดเล็กของต่างประเทศ มีความแข็งแรง คงทน สามารถต่อความลึกได้
ID : 162201
Brand : Addon Metalsheet
Model : AOS-SMAX-363626
Last Update : 16/05/2561 11:18 Preview : 780
บ้านเก็บของเมทัลชีท รุ่น AOS-SMAX-363626 มีขนาดกว้างใช้เก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ต่างๆ