คำแนะนำก่อนการสั่งซื้อ

1.  สถานที่

   -  ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับขนาดของสินค้า

   -  พื้นที่วางสินค้าต้องเป็นพื้นเรียบแนะนำให้เป็นพื้นปูน หากยังไม่มีควรเทพื้นปูนให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวสินค้าเพื่อรองรับการขยายขนาดในอนาคต ไม่แนะนำที่เป็นพื้นดินหรือพื้นหญ้า เพราะอาจทำให้การใช้งานสินค้ามีประสิทธิภาพลดลง

2.  สินค้าที่สามารถขยายขนาดเพิ่มเติมได้มีเกือบทุกชนิด

3.  การติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายใน  ไม่ว่าจะเป็นการติดแอร์ ติดพัดลมแขวนผนัง  หรือ ติดหลอดไฟ ก็สามารถทำได้

4.  การดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้น้ำเช็ดทำความสะอาดตัวสินค้ารับประกันเรื่องสีซีดจางและความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข

5.  การบริการ

   -  มีคู่มือการติดตั้งทั้ง หนังสือ และ VDO 

   -  บริการติดตั้งโดยพนักงานบริษัทฯ (ใน กทม. และปริมณฑล)

   -  มีการรับประกันสินค้า

   -  มีบริการหลังการขาย

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  การรับประกันสินค้าที่มีการซื้อกับบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯเท่านั้น

-  อาคารเก็บของสำเร็จรูป LIFETIME อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่สินค้าติดตั้งแล้วเสร็จ  ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ค่าบริการฟรีเฉพาะ 1 ปีแรกเท่านั้น หลังจากนั้นราคาประเมินของค่าบริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนออกไปปฎิบัติงาน

-  ตู้เหล็ก DAIKEN อาคารเก็บของสำเร็จรูป DURAMAX อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี เริ่มนับจากวันที่สินค้าติดตั้งแล้วเสร็จ  ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ค่าบริการฟรีเฉพาะ 1 ปี แรกเท่านั้น หลังจากนั้นราคาประเมินของค่าบริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนออกปฎิบัติงาน

-  บริษัทฯยินดีรับประกันการชำรุด อันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิตหรือความบกพร่องของชิ้นส่วนเท่านั้น

-  บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน

-  บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น ไฟไหม้,รถชน,กิ่งไม้ใหญ่ตกทับ,นำอาคารไปติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่ตรงตามที่คู่มือแนะนำ หรือเคลื่อนย้ายตัวอาคารอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น

-  บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า ที่เกิดจาการต่อเติมดัดแปลงต่อส่วนหนึ่งส่วนใดทั้งสิ้น

-  โต๊ะและเก้าอี้ อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายนั้น โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ค่าบริการฟรีเฉพาะ 1 ปี แรกเท่านั้น หลังจากนั้นราคาประเมินของค่าบริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ก่อนออกไปปฏิบัติงาน

-  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอของยางรอบขาโต๊ะและเก้าอี้ ที่เกิดจากการใช้งานประจำวัน และจากการใช้ด้วยความประมาทและไม่สมควร เช่น ร่องรอยที่เกิดจากความร้อน รอยขูดขีดจากของมีคม การโยน กระแทก และอื่นๆ

-  บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในภายหน้า