พบกันได้ที่งานสถาปนิก 59 (Architect'16)

แนวคิดดังกล่าว ยังเชื่อมโยงและนำไปสู่การออกแบบเรขศิลป์ 
พบกับเราได้ที่ Boot N202/2
ขอเรียนเชิญ ร่วมชมงานสถานปนิก 59 
Architect '16 26 April - 1 May, 2016
Challenger Hall 1-3 IMPACT ,เมืองทองธานี