E-Catalog > กล่องพลาสติก KIS > กล่องเก็บของ Set Vintage Garage

PAGE VIEW : 1,045

Product Information :

Name :
กล่องเก็บของ Set Vintage Garage
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Sub - Category :
  1. กล่องพลาสติก KIS
Model :
Vintage Garage
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
กล่องเก็บของจากอิตาลี ลายสกีนลงไปในเนื้อพลาสติก ไม่หลุดลอกง่าย สามารถเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

Product Detail :


Other Product In Group "กล่องพลาสติก KIS (9)"